ΠρΌγράμμα Δια Βίου Μάθηση
Δράση Comenius

Συμμετέχοντα Σχολεία

 

Ομάδα  Μαθητών

 

Παιδαγωγική Ομάδα

Δραστηριότητες

 

"Celebrating Happiness in European Families"

C.H.I.E.F.

"Στιγμές Χαράς  στις Ευρωπαϊκές Οικογένειες"

1ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω